Obecné vymezení základních povinností OSVČ vůči státu

OBECNÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ OSVČ VŮČI STÁTU

OBECNÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ OSVČ VŮČI STÁTU

Obecné vymezení základních povinností OSVČ vůči státu

Minulý týden jsme uzavřely téma základních pojmů, které by měl každý podnikatel znát. Dnes Vás seznámíme se základními povinnostmi, které jako podnikatel máte vůči státu.


Podnikatelé mají vůči státu řadu povinností, které vznikají při zahájení podnikatelské činnosti a některé z nich potom trvají i v průběhu podnikání.

Při zahájení podnikání jde o základní registrační povinnosti. Po novele živnostenského zákona v roce 2006, plní roli Centrálního registračního místa živnostenské úřady. Podnikatelé tak mohou při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi na živnostenském úřadě současně splnit i svou registrační povinnost vůči dalším úřadům.


Registrační povinnosti fyzické osoby při zahájení podnikání

  • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě.
  • Podání přihlášky k daňové registraci příslušnému správci daně. Obvykle se registrujete k dani z příjmů fyzických osob. Pokud budete mít zaměstnance, tak i jako plátce daně ze závislé činnosti a plátce daně FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby. V případě používání vozidla pro podnikání se musíte registrovat k dani silniční.
  • Podání přihlášky k důchodovému a k nemocenskému pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení – oznámení o zahájení činnosti. Případně se musíte registrovat jako zaměstnavatel.
  • Podání oznámení zdravotní pojišťovně dle zákona o veřejném zdravotním pojištění – podání oznámení pojištěnce o zahájení podnikatelské činnosti a případně registrovat zaměstnavatele u zdravotních pojišťoven, u kterých jsou evidováni Vaši zaměstnanci.
  • Podat oznámení o nástupu zaměstnanců na ČSSZ a zdravotním pojišťovnám.
  • Podat jako zaměstnavatel přihlášku u pojišťovny Kooperativa, a.s. z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Oznámení volného pracovního místa na úřadu práce.

V příštím článku se dozvíte něco o povinnostech podnikatelů v průběhu roku….

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *