Začínáte s podnikáním? Část 2.

ZAČÍNÁTE S PODNIKÁNÍM 2

ZAČÍNÁTE S PODNIKÁNÍM 2

Začínáte s podnikáním? Část 2.

Minulý týden jsme zveřejnily první článek na téma Začínáme s podnikáním. V tuto chvíli Vám nabízíme seznámení s druhou částí základních pojmů. 


Právní formy podnikání

V České republice jsou možné dvě formy podnikání:

  • podnikání fyzických osob – samostatné podnikání jednotlivce na vlastní odpovědnost a na vlastní účet,
  • podnikání právnických osob – vznikne nový právní subjekt – obchodní společnost, buď osobní, nebo kapitálová.

Fyzické osoby mohou podnikat na základě:

  • živnostenského oprávnění,
  • na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu (např. daňoví poradci, advokáti, tlumočníci nebo makléři),
  • nebo provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence na základě zvláštního předpisu (Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.).

Podmínky pro provozování živnosti

Živnost může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba při splnění podmínek daných živnostenským zákonem.

Mezi všeobecné podmínky patří:

  • plná svéprávnost,
  • bezúhonnost.

Zvláštní podmínkou pak je odborná nebo jiná způsobilost.


Obchodní firma

Dle § 420 až 425 NOZ je obchodní firma jméno, pod kterým se podnikatel zapisuje do obchodního rejstříku. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě. Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.


Sídlo podnikatele

Sídlo podnikatele koresponduje s adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, považuje se za sídlo místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.


Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

Veřejnými rejstříky jsou dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:

Do veřejného rejstříku se zapisují:

  • obchodní společnosti a družstva,
  • fyzické osoby, jsou-li podnikateli, mají bydliště v ČR nebo fyzické osoby uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, podnikají na území ČR a požádají o zápis,
  • a další osoby, stanoví-li povinnost zápisu zákon.

Příště Vás čeká přehled povinností při zahájení podnikání…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *