Povinnosti v průběhu podnikání

POVINNOSTI V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ 2

POVINNOSTI V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ

Povinnosti v průběhu podnikání

V minulém článku jsme Vás seznámily s registračními povinnostmi podnikatelů při zahájení podnikání a nyní pokračujeme se souhrnem úkolů, které Vás čekají v průběhu roku ve vztahu ke státní správě.


Z titulu poplatníka

 • má fyzická osoba povinnosti vůči finančnímu úřadu
  • (např. placení záloh na daň z příjmů FO a záloh silniční daně, sledování obratu, kvůli limitu pro povinnou registraci plátce DPH, na konci zdaňovacího období podání přiznání k dani z příjmů FO, přiznání k dani silniční, přiznání k dani z nemovitostí atp.)

Z titulu zaměstnavatele

 • se musí podnikatel řídit zejména zákoníkem práce a musí plnit zákonné povinnosti vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám, vůči úřadu práce a dalším institucím
  • (např. mzdová agenda, mzdové listy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového pojištění).

Z titulu plátce daně ze závislé činnosti

 • jsou povinnosti spojené se zálohovou daní (odvod daně, vyplácení daňového bonusu apod.), podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Z titulu plátce sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele

 • je nutné podávání přehledů o výši pojistného a odvod sraženého měsíčního pojistného.

Jako plátce DPH

 • pravidelně podává poplatník přiznání k DPH (měsíčně nebo kvartálně), podává souhrnné hlášení, od 1. 1. 2016 podává kontrolní hlášení, odvádí daň do státního rozpočtu.

Další povinností podnikatelů

 • je např. odesílání statistických výkazů statistickému úřadu a při překročení limitu pro dodání nebo pořízení zboží v rámci EU vykazuje data pro Intrastat.

OSVČ

 • povinnost platit v průběhu roku zálohy na sociální a zdravotní pojištění (kromě výjimek – např. když za něj odvádí pojistné i stát) a jednou ročně, do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání, musí podat přehledy o příjmech a výdajích a doplatit vzniklý nedoplatek.

Příště vás informujeme jak si daňově poradit s poskytováním firemních darů na konci roku…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *